ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: Σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων

Submitted by admin on Τρί, 10/31/2017 - 09:04

Ανακοίνωση που αφορά τις αναθέσεις των μαθημάτων στα σχολεία, εξέδωσε το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας. Η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ κ. Β. Μιχαλοπούλου και ο Γ. Γραμματέας κ. Β. Λιβανός έχει ως εξής:

 

Συνάδελφοι-ισσες

Από τη έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν τεθεί από συναδέλφους αρκετά ερωτήματα στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης των μαθημάτων. Μετά από όσα διαπίστωσε από παρεμβάσεις σε σχολεία το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ έχει να παρατηρήσει τα εξής για το θέμα αυτό:

 

Οι αναθέσεις μαθημάτων είναι αρμοδιότητα του σύλλογο διδασκόντων . Πάγια τακτική είναι οι διδάσκοντες κάθε κλάδου ή κάθε ειδικότητας να κατανέμουν τις ώρες μετά από συνεννόηση μεταξύ τους και να ενημερώνουν το διευθυντή για την κατανομή αυτή. Η κατανομή αυτή εννοείται ότι θα είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα νομοθεσία περί αναθέσεων .

 

Η ανάθεση των μαθημάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και η αξιοποίηση του εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού . Τα παραπάνω γίνονται ακόμα πιο επιτακτικά όταν αφορά μαθήματα κατευθύνσεων.

 

Όταν οι αναθέσεις γίνονται υπό το βάρος της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου (ακόμα και για μια διδακτική ώρα) τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις είναι αντιπαιδαγωγικά και δημιουργούν προβλήματα στη σχολική ζωή.